Ból

zadać lekka choroba
ucha - złe wiadomości
zębów - przykrości w rodzinie