Brwi

czarne - poświęcona miłość
opalić lub ogolić - spory