Brzoza

poniesiesz karę
wspinać się - małe przeżycie