Budować dom

przeciwności
widzieć budowę - plany spełnione