Budynek

niedokończony - nie spokojne dni
płonący - zakłócona radość
dekorowany - dobre wiadomości