Buraki

powodzenie w zamiarach
jeść - niepomyślna sytuacja
krajać - dobre gospodarstwo
karmić bydło - dobra spekulacja