Bursztyn

podarunek
znaleźć - nieoczekiwane szczęście