Wapno

złośliwość twoja wepchnie cię w nieszczęście