Wiśnie

jeść - kłótnie
zrywać radość
kwitnąca - zabawa