Chrab±szcz

chwytać go - przezwyciężenie przeszkód