Ciasto

wyrabiać - pośrednictwo w zawarciu małżeństwa