Aktor

widzieć go - być oszukanym
mówić z nim - próżność