Dąb

odwaga, waleczność
suchy - wypadki śmiertelne
zielony - bogactwo