Diabeł

uniknięcie niebezpieczeństwa
mówić z nim - otoczę cię fałszywi ludzie