Diament

powiększenie majątku
zbierać - fałszywe nadzieje