Dyrektor

spełnienie wszelkich życzeń
mówić z nim - obejmiesz nowe stanowisko