Dzieci

niedostatek
piękne, wesołe - radość i zdrowie
małe - kłopoty