Ewangelię

czytać - spokojne sumienie
Ewangelię widzieć - pomyślność w interesach