Gospodarstwo

wielkie - nie bezpieczni przeciwnicy
małe - nowina