Goście

nowa przyjaźń
żegnać - rozłąka
być gościem - wielkie wydatki