Autora

widzieć - straty
być nim - nędza i zawiedzione nadzieje