Groch

jeść - ciche szczęście w miłości
zbierać, łuszczyć - dobrobyt, wzrost majątku
kwitnący - powodzenie w przedsiębiorstwie