Instrument

muzyczny - zabawa u krewnych
chirurgiczny - przegrany proces
grać na instrumencie - przyjemna zmiana
grających widzieć - popełnisz błazeństwo