Kąsać

popełniać czyn niegodny
słyszeć klątwy - prowadzić niegodziwe rozmowy