Kiełbasa

jeść - odwiedziny
widzieć - ożywione stosunki
sprzedawać - przekroczenie
pieczona - osiągnięcie celu w jakikolwiek sposób
robić - starania o własny dom