Kij

niepewność położenia
leżący - przeszkody dadzą się usunąć
znaleźć - nieprzyjaciel cię pokona
bić nim - mądry po szkodzie
otrzymać cios - duże straty w interesach