Kluski

żądania twe zostaną zaspokojone
jeść - zepsujesz żołądek