Koniczyna

siać - życie na wsi
widzieć sianie - powodzenie w gospodarstwie
kwitnąca - dobry widok przyszłości
łany - przyszłość pełna nadziei