Korzenie

kopać - żmudna praca
potykać się - ostrożność w działaniu
jeść - zdrowie
wąchać - przyjemność