Kraty

długa nieobecność drogiej osoby
patrzeć na nie - stracisz wiele