Adoptować

kogoś - przyjęcie nowych obowiązków
być adoptowanym - zyskać czyjąś przychylność