Krew

płynąca - dobre wiadomości
czarna - ciężka choroba
pić - nadzieje spełnione
pluć - troska
zwierzęca - dobre interesy