Królik

fałszywi przyjaciele
jeść - dobrobyt
zabijać - strata
biały - radość