Lichtarz

nieść - dobrzy przyjaciele
z płonącymi świecami - radość
bez świecy - troski