Bałwany

morskie - niebezpieczeństwo
ze śniegu - zawód miłosny