Bałwany

morskie - niebezpieczeństwo
ze ¶niegu - zawód miłosny