Lód

troski
łamać - niepotrzebny przestrach
poślizgnąć się - błogosławieństwo w dzieciach