łopata

niewdzięczna praca
pracować - przysługa przyjaciół