łóżko

puste - śmierć
brudne - szczęście rodzinne
spaść z łóżka - ostrożność
piękne - szczęśliwe małżeństwo
wstawać - odzyskasz zdrowie
w słońcu - dobrobyt