Matkę

widzieć lub mówić z nią - zamiary twe udadzą się
widzieć zmarła - długie błogosławione życie