Miłość lub miłostki

długie zgryzoty, tryumf nad nieprzyjaciółmi