Adwokat

widzieć go - wezwanie sądowe
spotkać go - zła nowina
oddawać mu swoją sprawę - naprawić wyrządzoną krzywdę