Afisze

czytać - zniewaga
drukować - dużo pracy roznosić - bezkorzystna praca