Blizna

u kogoś - wspaniałomyślność
u siebie - zaszczyty
gojąca się - niewdzięczność