Błyskawice

niebezpieczeństwo
z grzmotami - bogactwo