Sąd

nieprzyjazne zamiary
być sądzonym - doznać niewdzięczności
sądzić - usłuchają twej rady